Imago campagne Werken in de ouderenzorg. Dat zit in je

Zorggroep Tangenborgh trotse deelnemer aan de campagne ‘Werken in de ouderenzorg. Dat zit in je.’
Vijftien zorgorganisaties in Noord-Nederland lanceren gezamenlijke campagne voor werken in de ouderenzorg.

Werken in de ouderenzorg kampt met een negatief imago. Veel mensen hebben geen realistisch beeld van het werken in de ouderenzorg. Daardoor wordt het steeds moeilijker om verpleegkundigen en verzorgenden te vinden voor de ouderenzorg. Terwijl medewerkers die werken met ouderen juist ook de mooie kanten van het werken met ouderen zien en hart hebben voor ouderen. Daarnaast groeit het aantal ouderen in Noord-Nederland de komende jaren flink. Het is daarom belangrijk dat er genoeg en goede medewerkers naar de sector worden geleid.ZorgpleinNoord (werkgeversorganisatie in Noord-Nederland) bracht vijftien zorgorganisaties bij elkaar om een imago- en wervingscampagne op te zetten voor de ouderenzorg in Noord-Nederland. Zorggroep Tangenborgh is één van de deelnemende organisaties.

Werken in de ouderenzorg. Dat zit in je
Dinsdag 13 juni is de website www.ouderzorgzitinje.nl en de Facebook-pagina ‘Ouderzorg zit in je' live gegaan. Vijftien medewerkers uit de ouderenzorg zetten mensen aan het denken over de belangrijke en mooie rol die je als medewerker in de ouderenzorg kunt vervullen. De aandacht en zorg die jij later wilt ontvangen, kun je nu aan anderen al geven. Wanneer een geïnteresseerde in actie wil komen, zijn er meeloopdagen, werk-leertrajecten maar ook vacatures te zien op de website. De campagne zal gecoördineerd worden door ZorgpleinNoord en het komend jaar zich vooral op online en sociale kanalen richten. Voor Zorggroep Tangenborgh is Miranda Bryan, junior wijkverpleegkundige, het boegbeeld.

Wat heeft Zorggroep Tangenborgh jou te bieden?
Bij Zorggroep Tangenborgh kun je terecht voor meeloopdagen. Uiteraard hebben we ook vacatures. Kijk op www.ouderenzorgzitinje.nl/tangenborgh voor een overzicht van ons aanbod binnen de campagne.

De deelnemende organisaties zijn: Burg. van Julsinghatehuis, De Hoven, Icare, Interzorg, Kwadrant Groep, Meriant, Noorderbreedte, Patyna, Thuiszorg het Friese Land, Treant Zorggroep, Zonnehuisgroep Noord, Zorggroep Drenthe, Zorggroep Meander, Zorggroep Oosterlengte, Zorggroep Tangenborgh.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.ouderenzorgzitinje.nl of op www.facebook.com/ouderenzorgzitinje