Over Tangenborgh

Wij zijn Tangenborgh, gespecialiseerd in het aanbieden van zorg voor ouderen en gericht op wonen, zorg en welzijn. Wij hebben woonzorglocaties in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. In en vanuit deze locaties bieden we 24 uur per dag zorg aan in heel Zuidoost-Drenthe. Geworteld in de regio staan we dicht bij de mensen en kennen onze bewoners en klanten en hun wensen. We zijn specialist en generalist tegelijk. Als expert in psychogeriatrie hebben we landelijk de basis gelegd voor een innovatieve zorgaanpak voor dementerenden. Dit levert ons een voorsprong op in onze zorgdienstverlening.

Tangenborgh in het kort:
  • 30 woonzorglocaties, kantoren Wijkzorg en informatiepunten in Zuidoost-Drenthe
  • 1700 bewoners en klanten
  • 1500 medewerkers
  • 800 vrijwilligers
  • specialisten ouderengeneeskunde en psychologen (ook voor klanten thuis)
  • 450 aanleunwoningen
  • opleidings- en stageplaatsen
  • Expertisecentrum Dementiezorg
Tangenborgh. Komt tijd, komt zorg.
Onze visie

Onze visie

Thuis. De hartelijkheid die je voelt als je binnenkomt. De plek waar je jezelf kunt zijn. Waar mensen je kennen en om je geven. Waar ze het fijn vinden dat je er bent, dat je mee eet, samen een kopje koffie drinkt. Thuis helpen ze je als het nodig is. Thuis voel je je veilig en vertrouwd. We willen… Lees meer
Ons verhaal

Ons verhaal

Wij zijn Tangenborgh, gespecialiseerd in het aanbieden van zorg voor ouderen en gericht op wonen, zorg en welzijn. Geworteld in de regio staan we dicht bij de mensen en kennen we onze bewoners en klanten en hun wensen. We zijn specialist en generalist tegelijk. Als expert in psychogeriatrie hebben we… Lees meer
De naam Tangenborgh

De naam Tangenborgh

De naam Tangenborgh moest naar de mening van de bedenker (Fokke Heida uit Dalen) iets te maken hebben met: •het samen aanpakken van zorg en wonen•de regio•de namen van de verschillende zorglocaties•de zorgvisie•de zekerheid die we willen geven aan de zorgvrager Een naam moet kort zijn en daarom schuilt… Lees meer

Duurzaamheid bij Tangenborgh

Duurzaam afvalbeheer binnen Zorggroep Tangenborgh  Afgelopen september is Melissa Kruimink (studente Facility Management) begonnen met haar afstudeeropdracht over het verduurzamen van afvalbeheer. Deze opdracht is de eerste stap op weg naar het behalen van het keurmerk (brons) Milieuthermometer Zorg.… Lees meer
Vacatures

Vacatures

Klik hier voor de actuele vacatures van Zorggroep Tangenborgh.  Gebruik voor open sollicitaties het… Lees meer
Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers brengen kleur in het leven van onze bewoners en klanten! Dat kan op heel veel verschillende… Lees meer
Opleiding of stage

Opleiding of stage

Zorggroep Tangenborgh heeft stagemogelijkheden voor diverse opleidingen (BOL). Meer informatie daarover is verkrijgbaar via de afdeling PO&O, te bereiken via telelfoonnummer (0591) 68 16 16. Lees meer
Cliëntenraad

Cliëntenraad

Binnen alle woonzorglocaties van Tangenborgh functioneert een Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft het… Lees meer
ANBI

ANBI

Naast Zorggroep Tangenborgh zelf hebben ook een tweetal Vriendenstichtingen de zogenaamde ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk hierbij onder andere aan ontbreken winstoogmerk, eisen ten aanzien van vermogen, integriteitseisen, de verhouding kosten en bestedingen en beloningsbeleid.
Zorggroep Tangenborgh (officiële naam: Stichting Zorggroep Tangenborgh) is geregistreerd als ANBI. De zorggroep is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nr. 04066212) en bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN/Fiscaal nummer 810305070.

De overige contactgegevens vindt u hier.
Het meest recente jaarverslag van de zorggroep vindt u hier.

De gegevens van de twee Vriendenstichtingen zijn via deze link in te zien.
Voor de jaarrekening van de Stichting Vrienden van Zorggroep Tangenborgh klikt u hier.
Via deze link vindt u de laatste jaarrekening  van de Stichting Vrienden Borgerhof/De Wanne.

Zorg op maat
“Tangenborgh levert de zorg die u nodig heeft”

Zorg op maat

"In Zuidoost-Drenthe zijn wij de enige aanbieder met wijkverpleging, woonzorglocaties én dementiezorg in ons pakket. We hebben onze eigen behandelaars. We werken met een multidisciplinair team van verzorgenden, verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, maatschappelijk werker, psycholoog en andere professionals. Zo kunnen we de zorg leveren die de klant nodig heeft."