Bestuur

Raad van Toezicht

Bestuursstructuur
De bestuursstructuur van Zorggroep Tangenborgh bestaat uit een Raad van Toezicht (toezichthoudend) en een Raad van Bestuur (statutair en uitvoerend bevoegd).

De Raad van Toezicht van Zorggroep Tangenborgh bestaat uit de volgende personen:

mevrouw M.J. van den Driessche (voorzitter)

de heer J. Bruintjes 

de heer H. Kosmeijer

de heer J. Smits

de heer H. Woldendorp

De Raad van Toezicht kent daarnaast een trainee, mevrouw R. van Eldik.

Bestuur

De Bestuurder neemt besluiten conform de statuten omtrent het beleid van de organisatie. Bij Tangenborgh is Aukina de Bruin de huidige Bestuurder.