Bestuur

Raad van Toezicht

Bestuursstructuur
De bestuursstructuur van Zorggroep Tangenborgh bestaat uit een Raad van Toezicht (toezichthoudend) en een Raad van Bestuur (statutair en uitvoerend bevoegd).

De Raad van Toezicht van Zorggroep Tangenborgh bestaat uit de volgende personen:

De heer J. Veuger (voorzitter)

De heer J. Ambergen

De heer J.J. Bruintjes 

De heer H. Woldendorp

De heer J. Smits

Mevrouw J.A.M.B. van den Driessche-Boerhof 

Bestuur

De Bestuurder neemt besluiten conform de statuten omtrent het beleid van de organisatie. Bij Tangenborgh is de heer Jan de Goede de huidige Bestuurder.