Cliëntvertrouwenspersoon

Advies en bijstand bij onvrijwillige zorg

Binnen de Wet zorg en dwang, die sinds 01-01-2020 van toepassing is, wordt u in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. U kunt contact met haar opnemen als u advies wilt over onvrijwillige zorg die door Tangenborgh wordt toegepast. Daarnaast kunt u vragen of zij u wil bijstaan in bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg waar uw (onvrijwillige) zorg met alle betrokken disciplines wordt besproken. Indien u advies of bijstand wenst rondom onvrijwillige zorg, kunt u contact opnemen met:

Welmoed van der Goot

085 - 487 401 2

welmoedvandergoot@quasir.nl