Duurzaamheid

Duurzaam Tangenborgh 

Het uitgangspunt binnen Tangenborgh is: “Tangenborgh voor een zo gelukkig mogelijke leef-tijd” 

Leef-tijd staat voor het moment waarin we leven, nu en in de toekomst. Duurzaamheid betekent “langdurigheid” en daarmee de gerelateerde begrippen als: bestendig, blijvend of houdbaar. Doordat Tangenborgh duurzaamheid opneemt in de kernwaarden van de organisatie, wordt er een gelukkige, maar daarnaast ook een bestendig, blijvende en houdbare leef-tijd gecreëerd voor de organisatie, de medewerkers en de bewoners.

Ambitie duurzaamheid

Tangenborgh gaat een duurzaamheidsstrategie hanteren, die als resultaat heeft om binnen 3 jaar een integrale (=overkoepelend met onderlinge samenhang) aanpak uit te voeren op duurzaamheid. 
Deze aanpak gaat verder dan het wettelijke verplichte, door de lange termijndoelstellingen van Tangenborgh te realiseren. Deze doelstellingen heeft 'De Green Deal Samen werken aan duurzame zorg' uitgewerkt tot concrete speerpunten voor de zorg. 

Tangenborgh heeft deze Green Deal 3.0 ondertekend, wat inhoudt dat we aan onderstaande lange termijndoelstellingen gaan werken: 

 • Meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten/cliënten, zowel in de thuissituatie als 
  in en rondom de eigen zorglocatie(s), in termen van omgeving, voeding en leefstijl, alsmede 
  inzet op gezondheidsbevordering van de eigen medewerkers in de zorg, om hen langer in 
  goede gezondheid te houden;
 • Het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en 
  milieu en de impact van klimaat en milieu op de gezondheid bij (aankomende) 
  zorgprofessionals, bij patiënten/cliënten en in de samenleving;
 • 55% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutraal in 2050;
 • 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 t.o.v. 2016 en maximaal circulaire zorg in 
  2050;
 • Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik). 

Bekijk hier de praatplaat over Duurzaam Tangenborgh, waarin we visueel maken wat Duurzaamheid voor ons betekent, wat we als organisatie al hebben gedaan en hoe we hier samen ons steentje in kunnen bijdragen.

Milieu, Sociaal en Economisch

Binnen de organisatie richten we ons op onze impact op het milieu, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de transitie naar duurzaam inkopen, maar ook rapporteren wij over duurzaamheid in ons jaarverslag voor een open en transparante bedrijfsvoering.

Om dit voor elkaar te krijgen werken we in elke regio met een enthousiast duurzaamheidsteam, met medewerkers vanuit verschillende disciplines. Wij zijn er van overtuigd dat we door het bundelen van de kennis van onze medewerkers en de motivatie om te verduurzamen, grote stappen kunnen zetten naar een duurzame toekomst. 

In samenwerking met onze leveranciers kijken we naar de kansen voor een duurzaam ketenbeheer door middel van een integrale duurzame aanpak voor zowel dienstverlenende leveranciers als producenten. Dit houdt in dat Tangenborgh, haar leveranciers en toeleveranciers niet alleen hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen nastreven, maar ook samenwerken om duurzaamheid in de gehele toeleveringsketen te bevorderen. Het doel van duurzaam ketenbeheer is om economische, sociale en milieuvoordelen te behalen voor alle partijen in de keten, terwijl tegelijkertijd de negatieve impact op de planeet en de samenleving wordt geminimaliseerd.

Keurmerk Milieuthermometer Zorg MPZ

Door middel van het Milieuthermometer Zorg  kunnen zorgorganisaties hun aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar maken.
Met de Milieuthermometer kan een ziekenhuis of zorginstellinge zich certificeren op het niveau, brons, zilver of goud. Als organisatie kom je in aanmerking voor het certificaat als je aan de verplichte en optionele eisen voldoet. 

De Milieuthermometer gaat in op verschillende thema’s:
 
-    Milieu- en energiemanagement 
-    Energie
-    Water en afvalwater
-    Lucht
-    Afvalscheiding en afvalstromen
-    Reiniging
-    Gebouwen
-    Innovatie

Tangenborgh is voornemens om het zilveren keurmerk te halen voor alle locaties. Dit doel zal in etappes worden nagestreefd. De eerste drie locaties, De Bleerinck, St. Franciscus en De Weegbree hebben in 2023 het zilveren keurmerk behaald.