Kwaliteit

Belangrijke leidraad voor het kwaliteitsbeleid is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De manier waarop Tangenborgh werkt aan kwaliteit is o.a. vastgelegd in het kwaliteitsplan, waarin we laten zien waar we staan, maar ook waarop we willen verbeteren en ontwikkelen.

Met het kwaliteitsverslag wordt - zoals het Kwaliteitskader aangeeft - verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het verslag blikt terug, vermeldt resultaten en bevindingen. Het vormt tevens het uitgangspunt voor het nieuwe kwaliteitsplan.

Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2022

Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2021

Klik hier voor het kwaliteitsplan 2024

ZorgpleinNoord
Met meer dan 250 aangesloten organisaties, samen goed voor ongeveer 55.000 fte, vertegenwoordigt ZorgpleinNoord ruim 85% van de zorg- en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). ZorgpleinNoord is hiermee het grootste werkgeversverband in zorg en welzijn in Noord-Nederland.
Netwerk Dementie Drenthe
Het Netwerk Dementie Drenthe is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van aanbieders en lokale overheden, dat een samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe wil realiseren. Het netwerk is geen zorgaanbieder, en heeft dus geen mensen in dienst. Het netwerk legt verbindingen, brengt mensen samen en streeft een gemeenschappelijk doel na: de dementiezorg in Drenthe optimaliseren, zodat iedere Drent die te maken krijgt met dementie op een toegankelijke manier goede en samenhangende zorg kan vinden.

UNO-UMCG
Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en vijftien ouderenzorgorganisaties in Noord-Oost-Nederland. Doel van het UNO-UMCG is om de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen in ouderenzorgorganisaties te verbeteren door gezamenlijk onderzoek te doen, opgedane kennis te delen en deze toe te passen in de praktijk. Drie thema’s staan hierin centraal: dementie, zorginnovatie en medicatieveiligheid.

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Continu meten klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan uw mening over onze zorgverlening. Daarom zijn we gestart met het continu meten van de klanttevredenheid. Deze metingen zijn in de plaats gekomen van de zogenaamde CQ-metingen. Door continu de klanttevredenheid te meten, kunnen we, mocht dat nodig zijn, snel verbeterpunten doorvoeren. We zijn dan ook benieuwd naar uw mening en hopen dat u de moeite wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer vijf minuten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Kwaliteitsplan

Belangrijke leidraad voor het kwaliteitsbeleid is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De manier waarop Tangenborgh werkt aan kwaliteit is o.a. vastgelegd in het kwaliteitsplan, waarin we laten zien waar we staan, maar ook waarop we willen verbeteren en ontwikkelen.