Ons verhaal

Wij zijn Tangenborgh, gespecialiseerd in het aanbieden van zorg voor ouderen en gericht op wonen, zorg en welzijn. Geworteld in de regio staan we dicht bij de mensen en kennen we onze bewoners en klanten en hun wensen. We zijn specialist en generalist tegelijk. Als expert in psychogeriatrie hebben we landelijk de basis gelegd voor een innovatieve zorgaanpak voor mensen met dementie. Dit levert ons een voorsprong op in onze zorgdienstverlening.

Kennis van dementie

Door onze kennis van dementie kunnen we in een vroegtijdig stadium de zorg aanpassen of opschalen wanneer dat nodig mocht zijn. Daarnaast beheersen we het hele speelveld van ouderenzorg van A tot Z. Dit maakt dat we een flexibel zorgaanbod kunnen bieden al naar gelang de wens en behoefte van de klant; van thuishulp tot volledig ingerichte woonzorgcentra en verpleeghuizen met een behandelfunctie.

Multidisciplinaire benadering

Onze multidisciplinaire benadering én het feit dat we alle zorgproducten en -diensten kunnen leveren, zorgen voor continuïteit én efficiency. Het stelt ons niet alleen in staat om een aantrekkelijke prijs/kwaliteit-verhouding te bieden, maar ook om een soepele overgang binnen verschillende zorgsituaties te realiseren, zoveel mogelijk dezelfde persoon aan dezelfde klant te koppelen en altijd stipt op tijd te zijn. De klant hoeft zich geen zorgen te maken om de soort zorg en de organisatie ervan; hij hoeft alleen maar te kiezen. Dit levert tevreden gezichten op: onze klanttevredenheid ligt boven het landelijk gemiddelde.

Zorg op maat

De kracht van onze visie op zorg is dat we onze opgedane expertkennis en ervaring vertalen naar de dagelijkse praktijk van de zorgbehoevende. De klant is bij ons verzekerd van een leven lang zorg op maat waarbij we proberen hem zoveel mogelijk zijn eigen regie te geven en zijn normale leven te continueren, zowel thuis als in één van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen. En dat alles met aandacht en in een herkenbare en veilige omgeving.

Betrokken en aandachtig

We doen dit met betrokken en ondernemende medewerkers die aandacht hebben voor de wensen van de klant. En die tegelijkertijd ook kansen zien voor de organisatie. Zij zijn in staat te leren van elkaar, elkaar aan te spreken wanneer nodig en producten en veranderingen uit te leggen aan de klant. Door ons overzicht én inzicht in de zorgmarkt en de zorgbehoefte van ouderen, hebben we vaak een regisseursfunctie.

Professioneel en integer

We begeleiden en adviseren niet alleen klanten maar ook gemeenten, verwijzers en ketenpartners. Daarbij staan professionaliteit, zakelijkheid en resultaat voorop, maar wel op een integere en transparante manier. We staan dan ook open voor allerhande samenwerkingsvormen om het beste voor onze bewoners en klanten te bieden. Dit alles maakt ons de vanzelfsprekende partner in ouderenzorg in de regio.

Tangenborgh. Thuis in de regio.