De naam 'Tangenborgh'

De naam Tangenborgh moest naar de mening van de bedenker (Fokke Heida uit Dalen) iets te maken hebben met:

•het samen aanpakken van zorg en wonen
•de regio
•de namen van de verschillende zorglocaties
•de zorgvisie
•de zekerheid die we willen geven aan de zorgvrager

Een naam moet kort zijn en daarom schuilt er in de naam veel symboliek.

Zorggroep

Zorggroep geeft aan dat we binnen een juridische eenheid met een aantal woonzorglocaties en verpleeghuizen samenwerken om in de regio Zuidoost-Drenthe kwalitatief goede zorg te verlenen.

Tange

Het grondoppervlak van Zuidoost-Drenthe bestond vroeger vooral uit moerassen en zandruggen. De zandruggen zijn ontstaan door aanvoer van wind, water en ijs en komen zowel in moerassen als in stroomdalen van rivieren voor. Ze werden 'tangen' genoemd. De tangen verleenden o.a. doorgangen of doorwaadbare plekken van en naar Drenthe.

Op een strategische tange ontstond een vesting: 'Bourtange' of een schans. Op een kleine tange werd een boerderij gebouwd. De bewoners van zo'n tange werden 'zij van de tange ' genoemd. Zo ontstond op een gegeven moment ook de familienaam Tange (of Tanghe). Een enkele boerderij zowel in ons land als in Duitsland draagt de naam 'Tangehof'. Een aantal van onze centra is op zo'n tange gebouwd.

Borg

Het woord borg is een verouderde vorm van burcht. Het staat voor een versterkte plaats en toevluchtsoord. Christenen gebruiken het woord in '… een vaste burcht is onze God …'.
Het woord borg komt ook voor in waarborgen. Daar staat het voor 'beletten dat iets verloren gaat'. Franciscus van Assisie vond al dat een mensenleven niet verloren mocht gaan. Waarborgen staat ook voor 'zekerheid geven' en 'garant staan voor'.
Het woord borg komt ook voor in de plaatsnaam 'Borger'. Het huidige woord voor borger is burger. Met andere woorden inwoner of bewoner van … .

Waarom de 'h' aan het eind van de naam?

De 'h' verwijst naar de vele namen in onze centra die eindigen met hiem, heem of hof. Maar de 'h' heeft vooral betrekking op het woord 'humaan'.