Onze visie

Thuis. De hartelijkheid die je voelt als je binnenkomt. De plek waar je jezelf kunt zijn. Waar mensen je kennen en om je geven. Waar ze het fijn vinden dat je er bent, dat je mee eet, samen een kopje koffie drinkt. Thuis helpen ze je als het nodig is. Thuis voel je je veilig en vertrouwd.

We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Zelf onze dag indelen, vrienden ontvangen, boodschappen doen, het huishouden regelen.  Maar soms lukt dat niet meer en moeten we een beroep doen op familie, vrienden of buren en uiteindelijk op professionals, zoals de medewerkers van Tangenborgh.

De visie van Tangenborgh

Voor Tangenborgh zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, iedereen voelt zich fijner in een vertrouwde, veilige omgeving en dat heeft invloed op het fysieke welbevinden.

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw eigen leven voort kunt zetten zoals u dat gewend bent, ondanks het feit dat u afhankelijk bent van anderen en misschien moet verhuizen naar een woonzorglocatie of verpleegunit. We maken kennis met u voordat de zorg start. We kennen uw verhaal, u bent geen vreemde voor ons.

U krijgt zorg en aandacht van professionele, betrokken medewerkers. Waar het kan, houdt u zelf de regie. Als u zelfstandig woont, voegen we ons zoveel mogelijk naar uw thuissituatie en dagindeling. Alles wat we doen, stemmen we af met u en uw naasten, bijvoorbeeld over wanneer professionele ondersteuning van Tangenborgh nodig is en wanneer niet.

Vanuit onze jarenlange ervaring weten we dat de fysieke omgeving van invloed is op het welbevinden van mensen. In onze woonzorgcentra is de hele inrichting en indeling van het gebouw tot in detail gericht op het creëren van een vertrouwde en herkenbare woonomgeving. Voor bewoners met geheugenproblemen biedt het herkenning en houvast. Voor anderen is het gewoon een prettige woonomgeving. Ook bij u thuis kunnen we u adviseren over aanpassingen die het wonen aangenamer maken.

Bij Tangenborgh kijken we niet alleen naar uw fysieke of mentale klachten, maar zien we u als een compleet mens. Vanuit die gedachte is het niet meer dan logisch dat we al meer dan 30 jaar werken met multidisciplinaire teams, bestaande uit verzorgenden, verpleegkundige, arts, psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut  en geestelijk verzorger.

Waar u ook woont, welke zorg u ook nodig heeft, wij hebben de expertise en ervaring om u van dienst te zijn.

Tangenborgh. Thuis in de regio.