Rapportages

Continu meten klanttevredenheid
Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze zorgverlening. Zou u daarom deze vragenlijst willen invullen? Het invullen duurt ongeveer vijf minuten. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Kwaliteitskaarten woonzorglocaties
De kwaliteitskaarten van onze woonzorglocaties, met daarop zowel de gegevens over de klanttevredenheid als de kwaliteit van de geleverde zorg, vindt u op https://www.kiesbeter.nl/check-uw-zorgaanbieder

Door omstandigheden die buiten onze invloedsfeer liggen, zijn de gegevens over kwaliteit op Kies Beter vaak gedateerd. Daarom treft u hieronder links aan naar de meest actuele rapportages van recent uitgevoerde CQ- en ZI-metingen.

 Woonzorglocaties

De Anloop St. Franciscus De Schans
Borgerhof Heidehiem De Voorde
Dillehof Oldersheem De Wanne
De Etgaarde    
     

Verpleeghuisdeel

   

De Bleerinck, De Olmen,
De Vennen en De Weegbree.

   
     
Wijkzorg    
Verzorging en verpleging thuis