Tarievenlijst

Jaarlijks stelt Tangenborgh de tarieven vast zoals deze gehanteerd worden voor onze producten.

Via onderstaande link kunt u de tarievenlijst van 2024 bekijken, geldig vanaf 1 januari 2024.

Tarieven 2024 Tangenborgh

Ziektekostenverzekering cliënten

Wij willen u erop attenderen dat mensen die een indicatie 'zorg met behandeling' hebben vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en bij ons opgenomen zijn, in de meeste gevallen genoeg hebben aan een basisverzekering. 
Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, medische- en zorgkosten, gemaakt in het verpleeghuis, worden immers vergoed vanuit de WLZ. Ook hulpmiddelen zoals rolstoelen en orthopedische hulpmiddelen vallen onder de WLZ. Wij vragen u om een goede afweging te maken of het, in uw geval, nodig is om aanvullend verzekerd te blijven. Raadpleeg uw verzekering en laat u goed adviseren.

Zorgverzekeringswet

Tangenborgh levert vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) verschillende vormen van zorg. Zo kunt u bij ons terecht voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en voor gezondheidszorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Jaarlijks maken wij afspraken met zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder wij deze zorg aan u kunnen verlenen. Soms lukt het niet om met een verzekeraar tot overeenstemming te komen. In dat geval kunnen wij voor die verzekeraar geen zorg leveren. Het is daarom goed dat u vooraf controleert of uw verzekeraar een afspraak heeft met ons. In onderstaand overzicht ziet u of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar:

Verzekeraar Wijkverpleging Eerstelijnsverblijf GZSP
   Achmea Ja Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Ja Ja
Interpolis Ja Ja Ja
De christelijke zorgverzekeraar Ja Ja Ja
FBTO Ja Ja Ja
De Friesland Ja Ja Ja
Zilveren Kruis ZieZo Ja Ja Ja
Studenten goed verzekerd Ja Ja Ja
VGZ Ja Ja Ja
VGZ Bewuzt Ja Ja Ja
UMC Ja Ja Ja
IZZ Ja Ja Ja
Univé Ja Ja Ja
IZA Ja Ja Ja
Zekur Ja Ja Ja
United Consumers Ja Ja Ja
Menzis Ja Ja Ja
HEMA Ja Ja Ja
Anderzorg Ja Ja Ja
VinkVink Ja Ja Ja
CZ Ja Ja Ja
CZ Direct Ja Ja Ja
Just Ja Ja Ja
Ohra Ja Ja Ja
Nationale Nederlanden Ja Ja Ja
DSW Ja Nee Ja
Stad Holland Ja Nee Ja
InTwente Ja Nee Ja
SZVK Ja Nee Ja
ASR Ja Ja Ja
ASR ik kies zelf Ja Ja Ja
ONVZ Ja Ja Ja
VvAA Ja Ja Ja
Zorg en Zekerheid Ja Nee Ja
AZVZ Ja Nee Ja
ENO Ja Ja Ja
Salland Ja Ja Ja
EUCare Nee Ja Ja
Aevitae Nee Ja Ja