Tarievenlijst

Jaarlijks stelt Tangenborgh de tarieven vast zoals deze gehanteerd worden voor onze producten.

Via onderstaande link kunt u de tarievenlijst van 2023 bekijken, geldig vanaf 1 januari 2023.

Tarieven 2023 Tangenborgh

Ziektekostenverzekering cliënten

Wij willen u erop attenderen dat mensen die een indicatie 'zorg met behandeling' hebben vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en bij ons opgenomen zijn, in de meeste gevallen genoeg hebben aan een basisverzekering. 
Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, medische- en zorgkosten, gemaakt in het verpleeghuis, worden immers vergoed vanuit de WLZ. Ook hulpmiddelen zoals rolstoelen en orthopedische hulpmiddelen vallen onder de WLZ. Wij vragen u om een goede afweging te maken of het, in uw geval, nodig is om aanvullend verzekerd te blijven. Raadpleeg uw verzekering en laat u goed adviseren.