Tarievenlijst

Jaarlijks stelt Tangenborgh de tarieven vast zoals deze gehanteerd worden voor onze producten.

Via onderstaande link kunt u de tarievenlijst van 2023 bekijken, geldig vanaf 1 januari 2023.

Tarieven 2023 Tangenborgh

Ziektekostenverzekering cliënten

Wij willen u erop attenderen dat mensen die een indicatie 'zorg met behandeling' hebben vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en bij ons opgenomen zijn, in de meeste gevallen genoeg hebben aan een basisverzekering. 
Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, medische- en zorgkosten, gemaakt in het verpleeghuis, worden immers vergoed vanuit de WLZ. Ook hulpmiddelen zoals rolstoelen en orthopedische hulpmiddelen vallen onder de WLZ. Wij vragen u om een goede afweging te maken of het, in uw geval, nodig is om aanvullend verzekerd te blijven. Raadpleeg uw verzekering en laat u goed adviseren.

Zorgverzekeringswet

Tangenborgh levert vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) verschillende vormen van zorg. Zo kunt u bij ons terecht voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en voor gezondheidszorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Jaarlijks maken wij afspraken met zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder wij deze zorg aan u kunnen verlenen. Soms lukt het niet om met een verzekeraar tot overeenstemming te komen. In dat geval kunnen wij voor die verzekeraar geen zorg leveren. Het is daarom goed dat u vooraf controleert of uw verzekeraar een afspraak heeft met ons. In onderstaand overzicht ziet u of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar:

Verzekeraar Wijkverpleging ELV GZSP
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. Ja Ja Ja
Interpolis Zorgverzekeringen N.V. Ja Nee Nee
FBTO Zorgverzekeringen N.V. Ja Nee Nee
De Friesland Zorgverzekeraar N.V. Ja Ja Ja
N.V. Univé Zorg Ja Ja Ja
IZA-VNG Ja Ja Ja
ZEKUR Ja Nee Nee
VGZ Zorgverzekeraar N.V. Ja Nee Ja
Menzis Zorgverzekeraar N.V. Ja Ja Nee
Anderzorg N.V. Ja Nee Nee
Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delt Ja Nee Ja
PNO Zorg Ja Nee Nee
Eno Zorgverzekeraar N.V. Ja Nee Nee
OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA Ja Nee Nee
Ditzo Zorgverzekering Ja Nee Nee
De Amersfoortse Ja Nee Nee
Zorgeverzekeraar DSW UA Ja Nee Nee
OWN Stad Holland Zorgverzekeraar UA Ja Nee Nee