Vrienden van...

Bijna alle woonzorglocaties binnen Tangenborgh kennen een stichting "Vrienden van .....", in het leven geroepen om de bewoners van de woonzorglocaties van Tangenborgh net die extra's te kunnen geven die uit de reguliere gelden niet betaald worden. Enkele voorbeelden van dingen die zijn aangeschaft met behulp van gelden uit een Vrienden van...- stichting zijn:
•Bewonersbus voor uitstapjes
•Duofietsen
•Spelcomputer
•Comfortabele zithoekjes voor buiten

De benodigde gelden worden bijeengebracht via het werven van donateurs en door andere giften. Zou u donateur willen worden of een schenking willen doen, bel of mail dan met de Klantenservice van de betreffende locatie. Deze kunt u bereiken op het telefoonnummer (0591) 68 16 16 of via info@tangenborgh.nl

De volgende locaties hebben een "Vrienden van" stichting:

Vrienden van De Anloop
Vrienden van De Bleerinck
Vrienden van Borgerhof
Vrienden van Dillehof
Vrienden van St. Franciscus
Vrienden van Heidehiem
Vrienden van Oldersheem
Vrienden van De Schans
Vrienden van De Vennen
Vrienden van De Voorde
Vrienden van De Wanne
Vrienden van De Weegbree