Mantelzorgondersteuning

 

Nu mensen steeds langer thuis wonen, is het extra belangrijk om de mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat doen we op verschillende manieren, waarbij we nauw samenwerken met andere zorg- en welzijnsinstanties.

We nemen de zorg tijdelijk over

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, kunnen we de zorg voor de naaste tijdelijk overnemen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als de mantelzorger zelf ziek is. Dan spreken we over een kortdurende opname. Hiervoor is een zorgindicatie nodig. Lees hier meer informatie over KDO/tijdelijk huren.

Thuistechnologie

Thuistechnologie kan de zorg voor de naaste op allerlei manieren verlichten. Tangenborgh houdt de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Een mooi voorbeeld is de Medibox, die mensen helpt om op tijd de juiste mediatie in te nemen. En als een pilletje wordt overgeslagen, krijgt de medewerker wijkzorg een signaal. Deze en andere vormen van technologie vergroten de bewegingsvrijheid van de mantelzorger en maken het leven voor iedereen een stukje makkelijker.

Alzheimercafé

Ook de maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimercafé zijn voor mantelzorgers een steun in de rug. Ze krijgen er informatie, kunnen er terecht met hun vragen en ontmoeten mensen die in vergelijkbare situaties zitten. Lees hier meer over het Alzheimercafé.