Dwaaltechnologie

Meer bewegingsvrijheid leidt tot gelukkiger mensen
De meeste mensen hechten eraan zich vrij te kunnen bewegen en dat geldt ook voor mensen met dementie. Het probleem voor mensen met dementie is dat zij na hun uitstapje vaak de weg naar huis niet kunnen vinden en zich ook niet herinneren hoe ze ook alweer in contact komen met mensen die ze daarbij kunnen helpen. Dat kan tot gevaarlijke situatie leiden. Verzorgenden maken zich daarom terecht zorgen als zij niet precies weten waar hun cliënt of familielid is.

Meer dan [..] procent van de cliënten van de Tangenborgh verkeert in een verder gevorderd stadium van dementie. Om te voorkomen dat deze mensen verdwalen wonen zij op gesloten afdelingen. Daardoor is hun bewegingsvrijheid beperkt. Dat is niet leuk en leidt ertoe dat mensen minder lekker in hun vel zitten en minder prettig in de omgang worden. Nu wordt dat vaak noodgedwongen ‘opgelost’ door kalmerende middelen toe te dienen.