Initiatiefnemers

Over de initiatiefnemers
Tangenborghis een vooruitstrevende organisatie, gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn aan ouderen. Het ondernemerschap zit diep verankerd in het DNA van Tangenborgh [WAAR KOMT DAT VANDAAN?]. Medewerkers Tangenborgh zijn continu op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening beter en efficiënter te maken.

Tangenborgh levert zorg aan [AANTAL] cliënten van uit [AANTAL] locaties. Haar verzorgingsgebied beslaat [..]. [AANTAL] mensen wonen permanent in een huis van Tangenborgh.

Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid stelt Tangenborgh zijn kennis en kunde beschikbaar voor ondermeer verwijzers, gemeenten, ketenpartners en collega-zorginstellingen en werkt graag met deze partijen samen.