Wijkzorg

Natuurlijk blijft u het liefst zo lang mogelijk in uw eigen huis en vertrouwde omgeving wonen, ook als alles niet meer zo soepel gaat en u bij sommige dagelijkse dingen hulp nodig heeft. Daarom biedt Zorggroep Tangenborgh professionele en persoonlijke zorg thuis die aansluit bij uw wensen en behoeften. Als u vandaag zorg nodig heeft, wordt u vandaag geholpen.

Onze dienstverlening

U kunt bij wijkzorg Tangenborgh terecht voor dementiezorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding en personenalarmering. Ook voor zorg in de nacht en tijdelijke zorg thuis (bijvoorbeeld omdat u net uit het ziekenhuis komt) staan wij voor u klaar.

Vaste contactpersoon: de wijkverpleegkundige

Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u te kijken wat u nodig heeft. Hij of zij is uw vaste contactpersoon en coördineert de zorg die u krijgt van ons zorgteam. Onze wijkverpleegkundige zorgt ook voor de indicatie die u nodig heeft voor zorg thuis.

Onze teams

Wijkzorg Tangenborgh werkt met vaste, kleinschalige teams van verzorgenden en verpleegkundigen die brede ervaring hebben in verzorging en verpleging thuis. Ons uitgangspunt: u heeft de regie over uw leven. Dat betekent dat u zoveel mogelijk doet wat u zelf kunt doen. In nauw overleg met u (en eventueel met uw naasten) bepalen we samen welke zorg u nodig heeft en wat wij daarin voor u kunnen doen.

Afspraken vastgelegd

Wat u nodig heeft, de zorg die wij gaan geven en wat we daarover hebben afgesproken, wordt allemaal genoteerd in uw zorgdossier. We evalueren regelmatig met u en passen de zorg zo nodig aan.

Contact

U kunt ons bellen of mailen. Als u dat prettiger vindt, kunt u ook gerust even langskomen bij de Klantenservice van één van onze woonzorglocaties. Hier vindt u onze contactgegevens.

Spin in het web: de wijkverpleegkundige

Spin in het web: de wijkverpleegkundige

    De wijkverpleegkundige is uw vaste contactpersoon. Hij of zij coördineert de zorg die u krijgt van ons team. Voor elke vorm van zorg en verpleging thuis heeft u een indicatie nodig. Onze wijkverpleegkundige beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg en stelt vervolgens een passende indicatie. Op basis van de indicatie en in overleg met u en/of… Lees meer
SamenOud

SamenOud

SamenOud biedt samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers. De basisgedachte is dat ouderen zelf aangeven wat zij nodig hebben om langer en prettiger thuis te kunnen blijven wonen. De één heeft misschien behoefte aan een veiligheidscheck van de woning, een ander wil graag meer sociale contacten.

Wilt u meer weten over deelname aan SamenOud? Vraag ernaar bij uw  huisarts.

Het Ouderenzorg Team organiseert de zorg en begeleiding van ouderen. Dit team bestaat uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundige en een ouderenadviseur.

Deelname aan SamenOud start met het invullen van een vragenlijst. Zo weet het team hoe de oudere er voor staat als het gaat om gezondheid, welbevinden, welzijn en wonen. Uit de antwoorden wordt duidelijk of iemand oudere zich nog prima kon redden of dat er extra ondersteuning nodig is.

Het project SamenOud startte twee jaar geleden in Zuidoost-Drenthe als initiatief van Zorggroep Tangenborgh, Achmea, Welzijnsgroep Sedna en het UMCG. Daarnaast werken 12 huisartsen mee.

Meer informatie over SamenOud vindt u op de website van SamenOud http://www.samenoud.nl/