Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit in de laatste fase van iemands leven. Onze medewerkers hebben training gehad en zijn in staat om de gewenste zorg en ondersteuning in uw eigen huis te bieden.

Tegenwoordig wordt er veel gediscussieerd over het begrip 'een voltooid leven.' Wat betekent dat eigenlijk? Wanneer is een leven voltooid? En wie beslist dat? Veel van onze zorgontvangers hebben hier geen antwoord op. Voor veel ouderen in onze generatie is de dood een onvermijdelijk gegeven, waar weinig discussie over bestaat. Daarnaast blijft de dood voor velen een lastig onderwerp, waar maar weinig over gesproken wordt. Ook voor ons, als zorgverleners, is het vaak moeilijk om hierover te beginnen. Zelfs de eenvoudige vraag "wilt u gereanimeerd worden?" kan bij velen van ons angst oproepen.
Dit is een belangrijk aspect van onze zorgverlening in de palliatieve en terminale fase.

Maar wat houdt de palliatieve fase eigenlijk in?
We maken onderscheid tussen de palliatieve en terminale fase. In de palliatieve fase gaat het om zorg wanneer behandelingen die gericht zijn op genezing niet meer effectief zijn en de zorgontvanger niet langer behandeld kan worden. De palliatieve fase kan variëren van enkele weken tot zelfs jaren, en kan zelfs beginnen bij de diagnose van ziekten zoals ALS of dementie.

De terminale fase is gericht op het naderende overlijden.
In tegenstelling tot de palliatieve fase heeft de terminale fase een specifieke tijdsduur. In deze fase wordt verwacht dat de zorgontvanger binnen enkele weken tot ongeveer drie maanden zal overlijden. In beide fases bieden we palliatieve en terminale zorgverlening.

Palliatieve zorgverlening omvat een breed scala aan zorg, gericht op het bieden van de best mogelijke levenskwaliteit aan de zorgontvanger. Dit omvat zowel lichamelijke als geestelijke zorg. Als zorgverleners begeleiden, ondersteunen we, en helpen we bij het verlichten van symptomen en klachten.

Maar wat betekent 'kwaliteit van leven' in de praktijk? Is dit meetbaar? Is dit zichtbaar?
De kwaliteit van leven wordt bepaald door de zorgontvanger zelf. Ons als zorgverleners is het in deze fase van groot belang om de zorg af te stemmen op de wensen en behoeften van de zorgontvanger. Het verlichten van klachten staat centraal in plaats van het bestrijden van de ziekte. Het hoofddoel van de zorgverlening is dus om symptomen en pijn te verlichten, naast het bieden van geestelijke ondersteuning.

Palliatieve zorg binnen Zorggroep Tangenborgh
Binnen onze zorggroep zijn er meerdere collega's die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Deze groep ontvangt regelmatige bijscholing en woont informatieve bijeenkomsten bij om hun kennis op peil te houden en deze te delen met collega's. Daarnaast werken we intern aan het vergroten van onze expertise op het gebied van palliatieve zorgverlening. Volgend jaar willen we deelnemen aan een audit om te beoordelen hoe ver onze kennis reikt en waar we onze zorg kunnen verbeteren. We streven ernaar om met onze palliatieve zorgverlening dezelfde hoge kwaliteit te bereiken als onze dementiezorg, die momenteel als beste wordt beoordeeld.