Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van de laatste levensfase. Onze medewerkers zijn hierin geschoold en kunnen u thuis, in uw eigen omgeving, de gewenste zorg en ondersteuning bieden.

Vandaag de dag is het begrip ‘een voltooid leven’ onderwerp van veel discussies. Wat is een voltooid leven, wanneer is een leven voltooid? Maar vooral, wie beslist dat? Vele van onze zorgvragers kunnen daar geen antwoord op geven. De dood is voor onze generatie ouderen een vast staande gebeurtenis, daar is geen discussie over. Daarbij komt dat de dood voor velen nog een taboe is, er wordt zo weinig mogelijk over gesproken. Ook voor ons als zorgverlener is het vaak een lastig onderwerp om over te beginnen. Alleen al de vraag “wilt u gereanimeerd worden” bezorgt velen van ons de kriebels.

Een belangrijk onderdeel van onze zorgverlening tijdens de palliatieve en terminale fase van onze zorgvrager.

Wat is de palliatieve fase?
We onderscheiden een palliatieve en een terminale fase. Wat is het verschil? We spreken over de palliatieve fase van het leven als alle behandelingen die gericht zijn op genezing niet meer helpen en de zorgvrager is uit behandeld. Een palliatieve fase kan enkele weken, maanden maar ook zelfs jaren duren. De palliatieve fase kan zelfs als beginnen als de diagnose wordt gesteld. Hierbij kun je denken aan de ziekte ALS maar ook dementie.

De terminale fase is gericht op het overlijden. In tegenstelling tot de palliatieve fase wordt aan een terminale fase wel een tijdsbestek gekoppeld. De levensverwachting van een zorgvrager in de terminale fase is een paar weken tot ongeveer drie maanden.
In beide fases spreek je over palliatieve en terminale zorgverlening.

Palliatieve zorgverlening is een ruim begrip. Onder palliatieve zorgverlening valt namelijk alle zorg die erop gericht is de zorgvrager een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven te bieden. Daarbij komt zowel de lichamelijke als geestelijke kwaliteitsgerichte zorg kijken. Wij als zorgverlener begeleiden, ondersteunen en helpen bij het verlichten van klachten.

Wat is kwaliteit van leven in de praktijk? Is dit meetbaar? Is dit zichtbaar?
De kwaliteit van leven wordt bepaald door de zorgvrager. Wij, als zorgverlener, geven juist in deze fase de zorg op basis van de wensen en de behoeftes van de zorgvrager. Het verlichten van klachten is in deze fase belangrijker dan het bestrijden van de ziekte. Het verlichten van klachten moet dan ook het hoofddoel zijn van de zorgverlening. Deze zorg bestaat onder andere uit een goede symptoom- en pijnbestrijding, maar ook de geestelijke ondersteuning mag niet worden vergeten.

Audit
Binnen onze zorggroep zijn meerdere collega’s palliatief coach. Deze groep krijgt regelmatig bijscholing en bezoekt informatiemiddagen om kennis op te doen en daarna door te geven aan de collega’s. Daarnaast wordt er binnen onze zorggroep achter de schermen hard gewerkt aan het verbreden van onze kennis en kunde omtrent de palliatieve zorgverlening. Volgend jaar willen we mee doen aan een audit waarmee wij meer informatie hopen te krijgen in hoeverre onze kennis reikt over dit onderwerp en waar onze verbeterpunten liggen. Want naast het feit dat wij als zorggroep op nummer 1 staan met dementiezorg willen wij dit ook graag bereiken met onze palliatieve zorgverlening.