Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van de laatste levensfase. Onze medewerkers zijn hierin geschoold en kunnen u thuis, in uw eigen omgeving, de gewenste zorg en ondersteuning bieden.