Onze experts

Soms is een thuissituatie zo complex dat het nodig is om specialisten in te schakelen.

Heeft u of uw naaste te maken met stemmings- of gedragsstoornissen, geheugenproblematiek of complexe lichamelijke klachten, dan kan uw huisarts de specialist ouderengeneeskunde erbij vragen. Deze kan een psychologische of medische behandeling voorstellen. Het behandelplan wordt vervolgens besproken met de klant en/of familie, huisarts en verzorgers.

Naast specialisten ouderengeneeskunde heeft Tangenborgh ook psychologen en maatschappelijk werkers in dienst die kunnen worden ingeschakeld als dat nodig is.

Visie
“Wij kijken naar de gehele mens”

Visie

Annet van der Velde, psycholoog: "Centraal in onze visie staat een holistisch mensbeeld: we kijken naar een mens in zijn geheel en niet alleen naar iemands fysieke of mentale klachten. Daarom is het niet meer dan logisch dat we werken met multidisciplinaire teams waarin alle professionals om de tafel zitten. De arts, de maatschappelijk werker, de verpleegkundige en de psycholoog."