Dementiezorg thuis

Geheugenproblematiek én thuis blijven wonen?

Bij Tangenborgh snappen we dat wanneer u last heeft van (ernstige) geheugenproblematiek, u graag zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving wilt blijven wonen. Wij helpen u daar dan ook graag bij. Naast de dagelijkse verzorging en verpleging besteden onze ervaren en waar nodig gespecialiseerde collega's extra tijd en aandacht aan begeleiding en ondersteuning in uw leven. 
Samen met u maken we bijvoorbeeld een dagindeling en plannen we dagelijkse bezigheden, zodat u meer structuur krijgt wat in deze situatie fijn is. 
Onze medewerkers kunnen u ook adviseren over eventuele aanpassingen die het wonen aangenamer maken. U houdt de regie. 

U krijgt zoveel mogelijk dezelfde gezichten te zien, zodat we een fijne band op kunnen bouwen. Dat is normaal al fijn, maar wanneer geheugenproblematiek om de hoek komt, nog belangrijker. 
Het team wordt onder ander ondersteund door een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde. U bent dus in goede en deskundige handen. 
Als er behoefte is om ook uw naasten te adviseren en mee te nemen in de veranderende situatie, dan is dat ook een optie. 

Casemanager Dementie 

Binnen onze wijkzorgteams hebben we een aantal medewerkers die hun kennis hebben uitgebreid en daarmee de rol van Casemanager Dementie vervullen. 
Een Casemanager Dementie is een professionele zorgverlener die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van mensen die lijden aan dementie en hun families.
De rol van een Casemanager Dementie is van groot belang in de zorg voor mensen met dementie, aangezien dit vaak gepaard gaat met complexe behoeften en uitdagingen.

Hier is een beschrijving van wat een Casemanager Dementie doet:
- Diagnose en behoeftebeoordeling: De casemanager stelt de diagnose dementie en begrijpt de specifieke behoeften van de patiënt en zijn familie.
- Individueel zorgplan: Op basis van die behoeften ontwikkelt de casemanager een persoonlijk zorgplan, inclusief strategieën en aanbevelingen.
- Coördinatie van zorg: De casemanager coördineert de samenwerking tussen verschillende zorgverleners om een naadloze zorg te waarborgen.
- Familieondersteuning: De casemanager biedt emotionele en praktische steun aan familieleden van de patiënt en informeert hen over het omgaan met dementie.
- Educatie en advies: De casemanager voorziet zowel de patiënt als de familie van educatieve informatie over dementie, symptomen en beschikbare zorgopties, en biedt advies over gedragsproblemen.
- Toegang tot diensten: De casemanager helpt bij het identificeren en verkrijgen van relevante diensten, zoals thuiszorg en dagopvang.
- Continuïteit van zorg: De casemanager volgt de voortgang van de zorg en past het zorgplan aan naarmate de behoeften van de patiënt evolueren.
- Ondersteuning bij besluitvorming: In latere stadia van dementie helpt de casemanager bij beslissingen over palliatieve zorg en het levenseinde, in lijn met de wensen van de patiënt en de familie.


Casemanager Dementie aan het woord: 

'Het werk van een casemanager dementie is uitdagend en intensief. Niet omdat het een snelle baan is, maar omdat je tijdens een moeilijke periode, langere tijd betrokken bent bij mensen met (mogelijke) dementie, hun netwerk, levensstijl en gewoontes. Dat betekent dat je elke keer opnieuw in andere omstandigheden zoekt naar handreikingen en advies hoe zij het beste hun leven kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden.'
aldus onze Casemanager Dementie Mirjam Steeman. 

 

Wilt u contact met een van onze Casemanagers om de opties te bespreken? Dat kan! 

Klik hier voor de contactpagina!