Cliëntenraad

Binnen alle woonzorglocaties van Tangenborgh functioneert een Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft het recht om de directie over bepaalde onderwerpen een (soms zwaarwegend) advies te geven. Dit recht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Vergaderingen van de Cliëntenraden vinden maandelijks plaats. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Bij de woonzorglocaties bestaat de raad uit een aantal bewoners van het woon- en zorgcentrum en van de aanleunwoningen en wijkverplegingsklanten.
Bij het verpleeghuis en onze de verpleegunits bestaat de Cliëntenraad uit vertegenwoordigers van de bewoners (meestal familieleden).

Wilt u meer weten over onze Cliëntenraden, neemt u dan contact op met Klantenservice van de betreffende locatie.

Telefoonnummers van alle locaties vindt u hier.