Borgerhof

In september 2018 is de splinternieuwe locatie Borgerhof opgeleverd met ruime moderne woningen.

Ruime appartementen

De nieuwe appartementen zijn ruim en hebben drie kamers. Ze zijn geschikt voor zowel ouderen met een kleine zorgvraag als voor ouderen die intensievere zorg nodig hebben. Sommige ouderen kiezen er voor om te wonen in een veilige en sociale woonomgeving, ook als ze nog weinig zorg nodig hebben. Als er dan na verloop van tijd toch zorg nodig is, kunnen wij onze wijkzorg bij hen inzetten. Heeft een bewoner nog intensievere zorg nodig dan hoeven ze in principe niet te verhuizen naar een andere woning, maar bieden wij, in overleg, dit aan in de eigen woning. In de nieuwe Borgerhof is ook een aantal appartementen voor Eerstelijns Verblijf, voor mensen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.


Voorzieningen

In het algemene gedeelte zijn het restaurant en een winkeltje gevestigd en kan men terecht voor dagopvang.

Het uitgangspunt is dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden. Een mooi voorbeeld hiervan is dat alle intramurale bewoners in de nieuwe Borgerhof beschikken over een ‘eigen’ wasmachine. De wasmachine blijft eigendom van Tangenborgh; de bewoners hebben deze dus in bruikleen. Ook is iedereen welkom in het restaurant waar met streekproducten gekookt wordt. Daarnaast gaat de activiteitenbegeleiding een programma aanbieden waar ook mensen die niet in Borgerhof wonen tegen betaling aan kunnen deelnemen.

Fase 2
In november wordt met de sloop van aanleuncomplex De Eshof begonnen met fase 2 van de nieuwe Borgerhof. Deze fase wordt waarschijnlijk in de loop van 2019 afgerond. Dan zijn in totaal 88 woningen gebouwd.