Borgerhof

Eind 2019 is Woonzorglocatie Borgerhof te Borger opgeleverd. Het eindresultaat bestaat uit 88 grote en eigentijdse appartementen voor mensen met een zorgvraag. Bij het realiseren van Borgerhof is gewerkt vanuit het idee van ‘ontmoeting’. Zo kunnen bewoners terecht in het winkeltje voor de dagelijkse boodschappen en onderweg een buurpraatje maken en in het restaurant waar samen met andere bewoners of met mensen uit de buurt kan worden gegeten. Ook hebben de activiteitenbegeleiders een activiteitenaanbod gemaakt waar ontmoeting centraal staat en waar ook mensen uit de omgeving aan deel kunnen nemen.

Film van Borgerhof

Ruime appartementen

De nieuwe appartementen zijn ruim en hebben drie kamers. Ze zijn geschikt voor zowel ouderen met een kleine zorgvraag als voor ouderen die intensievere zorg nodig hebben. Sommige ouderen kiezen er voor om te wonen in een veilige en sociale woonomgeving, ook als ze nog weinig zorg nodig hebben. Als er dan na verloop van tijd toch zorg nodig is, kunnen wij onze wijkzorg bij hen inzetten. Heeft een bewoner nog intensievere zorg nodig dan hoeft hij/zij in principe niet te verhuizen naar een andere woning, maar bieden wij, in overleg, deze zorg aan in de eigen woning. In de nieuwe Borgerhof is ook een aantal appartementen voor Eerstelijns Verblijf, voor mensen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.


Voorzieningen

In het algemene gedeelte zijn het restaurant en een winkeltje gevestigd en kan men terecht voor dagopvang.

Het uitgangspunt is dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden. Een mooi voorbeeld hiervan is dat alle intramurale bewoners in de nieuwe Borgerhof beschikken over een ‘eigen’ wasmachine. De wasmachine blijft eigendom van Tangenborgh; de bewoners hebben deze dus in bruikleen. Ook is iedereen welkom in het restaurant waar met streekproducten gekookt wordt. Daarnaast gaat de activiteitenbegeleiding een programma aanbieden waar ook mensen die niet in Borgerhof wonen tegen betaling aan kunnen deelnemen.

Fase 2
In november 2018 werd begonnen met de sloop van aanleuncomplex De Eshof begonnen en begon fase 2 van de nieuwe Borgerhof. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en zijn in totaal 88 woningen gebouwd.