De Weegbree

De Weegbree in Klazienaveen, verbonden met woonzorglocatie Dillehof, is een verpleeghuis voor voornamelijk oudere mensen met problemen die voortkomen uit een vorm van dementie.

De Weegbree biedt plaats aan 65 bewoners. Er zijn twee woonhofjes, Venkel en Kervel, met elk 32-33 bewoners. Binnen elk woonhofje zijn er vijf huiskamers. Omdat alle bewoners niet meer hetzelfde kunnen, zijn er verschillende huiskamers waar respectievelijk begeleiding, verzorging of verpleging geboden kan worden. Het team van De Weegbree bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, medewerkers huiskamer, huishoudelijk medewerkers en activiteitenbegeleiders. Ook een arts, psycholoog, geestelijk verzorger en fysiotherapeut staan tot beschikking van De Weegbree.

Voorzieningen

Omdat De Weegbree een verbinding heeft met woonzorglocatie Dillehof, zijn er mogelijkheden om naar een kleine winkel, café, restaurant, kapsalon en bibliotheek te gaan. Daarnaast kunnen bewoners lid worden van verenigingen in De Weegbree.

Wonen in De Weegbree

Om bewoners zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen, proberen we hen in De Weegbree zo goed als mogelijk hun 'oude' leven voort te laten zetten, dus bewoners hun leven te laten leiden zoals ze dat buiten het verpleeghuis gewend waren. In De Weegbree beschikt iedere bewoner over een eigen appartement met badkamer. In sommige gevallen wordt de badkamer nog wel gedeeld met een medebewoner.

Galerij