Wachtlijsten

Doorgaans gelden voor onze woon- en zorgcentra geen wachttijden. Is er een locatie waar wel een wachttijd is, dan wordt dat hieronder in het schema vermeld.
Heeft u acuut zorg nodig maar is er op uw locatie van voorkeur op dat moment geen plaats, dan kunnen wij u in ieder geval altijd helpen met een appartement in een van onze andere locaties. Als u wilt komen wonen, belt u ons dan of kom langs bij een van onze klantenservices om navraag te doen naar de mogelijkheden van dat moment.
Ditzelfde geldt voor onze plaatsen voor kortdurende opname en de plaatsen voor dagverzorging. Het aanbod van plaatsen kan per locatie per dag verschillen. Vaak zijn wij in staat u direct te helpen, al dan niet op uw locatie van voorkeur.
Voor wijkzorg, volledig pakket thuis, dagbehandeling en huishoudelijke verzorging is er geen wachtlijst en kunnen wij altijd de zorg inzetten op de dag dat u dat wenst (mits u beschikt over een geldige indicatie of er sprake is van spoed).
 

Locatie

Soort instelling

Aantal actief wachtenden
voor langdurige opname

Gemiddelde wachttijd

De Bleerinck
De Olmen
De Vennen
De Weegbree
verpleeghuis 0 4-8 weken
De Anloop woonzorglocatie 0 0-1 week
Borgerhof woonzorglocatie 0 0-1 week
Dillehof woonzorglocatie 0 4-8 weken
De Etgaarde woonzorglocatie 0 0-1 week
St. Franciscus woonzorglocatie 0 0-1 week
Heidehiem woonzorglocatie 0 0-1 week
Oldersheem woonzorglocatie 0 0-1 week
De Schans woonzorglocatie 0 0-1 week
De Voorde woonzorglocatie 0 0-1 week
De Wanne woonzorglocatie 0 0-1 week