Privacy & Cookies

Privacyverklaring Zorggroep Tangenborgh

In deze verklaring staat onder andere welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken, wanneer en waarom. Ook vindt u informatie over de bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens en uw rechten.

Tangenborgh

Stichting Zorggroep Tangenborgh is een organisatie voor ouderenzorg in Zuidoost-Drenthe. Tangenborgh is statutair gevestigd aan de Spehornerbrink 1, 7812 KA  Emmen. 

Om onze zorg- en dienstverlening te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We houden ons daarbij aan de toepasselijke en geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2016), maar vinden het ook zelf onze opdracht zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoons gegevens vanaf het moment dat u een relatie met ons heeft in verband met het geven van advies, het bieden van ondersteuning of zorg, de verhuur van een woning, vrijwilligerswerk en/of als u persoonsgegevens invult of achterlaat op onze website. Daarvoor vragen we altijd uw toestemming.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens vanwege de wettelijke registratieplichten m.b.t. het verantwoorden van onze zorg en dienstverlening. De door ons verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de beoogde doeleinden en, voor zover mogelijk, verwijderd na beëindiging van de zorg- en/of dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke bewaarplichten en -termijnen in de zorg.

Welke persoonsgegevens kunnen wij van u verzamelen?

Voor het verlenen van onze zorg en diensten verzamelen we, alleen indien nodig, de volgende gegevens:Personalia, zoals naam, geboortedatum,  adres, woonplaats

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Zorgverzekeraar
 • Bankrekeningnummer
 • Indicatiegegevens
 • Huisarts
 • Apotheek
 • Medische gegevens
 • Inkomen (i.v.m. met verhuur woningen)
 • Familiegegevens
 • Een foto

Tangenborgh maakt voor het verzamelen en bewerken van persoonsgegevens gebruik van digitale hulpmiddelen, die zo goed als mogelijk beschermd zijn tegen inbreuk van buitenaf. Uw gegevens worden binnen Nederland verwerkt.

Toestemming

Bij aanvang van de zorg- en/of dienstverlening gaat u akkoord om de benodigde (vereiste) gegevens te mogen verzamelen en verwerken. Inclusief toestemming om deze te delen met andere zorgverleners, indien het noodzakelijk is voor levering van goede zorg- en/of dienstverlening.

Het is mogelijk dat wij, op basis van wettelijke regels, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan bevoegde derden, zoals de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor. Daarvoor is geen toestemming nodig.

 

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als zorgklant/bewoner van Tangenborgh heeft u inzage in uw elektronisch cliëntendossier, zodat u kunt verifiëren of uw gegevens correct zijn verwerkt.

Indien deze optie voor u niet geldt en u wilt weten welke persoonsgegevens Tangenborgh van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen vier weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan privacy@tangenborgh.nl

Indien u het, na behandeling van een klacht, nog steeds niet eens bent met de wijze waarop Tangenborgh omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website en cookies

Tangenborgh maakt op haar website gebruik van cookies. De belangrijkste functie van deze cookies is om onze website beter te laten functioneren. Tangenborgh houdt algemene gegevens bij van de bezoekers van onze website om het bezoekersgedrag te kunnen analyseren. Daarmee willen we onze dienstverlening optimaliseren. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens.

Wijzigingen

Tangenborgh behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring is te vinden op onze website www.tangenborgh.nl
Wij adviseren u regelmatig op onze site te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Tangenborgh een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@tangenborgh.nl