Verlenging bezoekersstop voor locaties Tangenborgh

21 april 2020

Op 20 maart jl. hebben we moeten besluiten om alle locaties voor bezoek van buiten te sluiten. Dit is een zeer ingrijpend besluit geweest, dat veel verdriet meebrengt voor zowel bewoners als hun naasten.

In de persconferentie van gisteravond heeft de premier nogmaals benadrukt dat het belangrijk is om de maatregelen vol te houden, hoe moeilijk dat ook is. We zijn er als organisatie van overtuigd dat we de bewoners zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus als we locaties nog gesloten houden. Dat betreuren we, maar we staan hier wel volledig achter. 

We houden daarom vast aan de bezoekersstop.
In overleg met de teamleider kan, indien de behandelend arts stelt dat er sprake is van begin van de stervensfase, minimaal bezoek worden toegestaan.

Dit betekent dat alleen diegene die moeten werken op de locatie nog mogen komen. Vrijwilligers, familie en andere bezoekers, blijven voorlopig niet welkom. We vragen bewoners dringend om zelf ook niet naar buiten te gaan. Wij begrijpen dat langere ‘sluiting’ van de locatie heel vervelend is voor u en alle andere bewoners. De activiteiten die normaal in het gebouw plaatsvinden blijven stopgezet. De activiteitenbegeleiders zullen wel individuele activiteiten aanbieden naar behoefte.

Wij hopen op uw begrip en medewerking, laten we er met z’n allen voor zorgen het coronavirus zo veel als mogelijk buiten de deur te houden.

De sluiting betreft onze woonzorglocaties: De Anloop, De Bleerinck, Borgerhof, Dillehof, De Etgaarde, St. Franciscus, Heidehiem, Oldersheem, De Schans en De Weegbree.